Προτάσεις βελτίωσης νομοθετικών ρυθμίσεων στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών