«Η εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου είναι η κρισιμότερη από το 1974μέχρι σήμερα. Για αυτό την Κυριακή ψηφίζουμε για να αλλάξουμε και πολιτικέςαλλά και πρόσωπα που μας οδήγησαν στη σημερινή πολύ δύσκολη κατάσταση.

 

Με πρόγραμμα, σχέδιο και συνέπεια, η Ν.Δ. στοχεύει σεανάκαμψη, κοινωνική συνοχή, ανάπτυξη και ασφάλεια.  Αυτές  είναι οιβασικές προϋποθέσεις για έξοδο από την κρίση. 

 

Παράλληλα απαιτείται και πολιτική σταθερότητα. Ισχυρήδιακυβέρνηση σημαίνει δύναμη για να υλοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.Υπό αυτό το πρίσμα την Κυριακή ψηφίζουμε υπεύθυνα για την πατρίδα μας, για εμάςκαι τα παιδιά μας. Η ψήφος είναι δύναμη και δεν τη χαρίζουμε». 

<w_LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name=