ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΟ … ΚΟΚΚΙΝΟ

1.          Η εταιρία σας δραστηριοποιείται και στο χώρο των βιομηχανικών κατασκευών. Ποια είναι-μεσούσης της κρίσης- η σημερινή εικόνα που αποκομίζετε; Τι επενδύσεις γίνονται από τον επιχειρηματικό κόσμο και σε τι κυρίως αφορούν; (νέες μονάδες,εκσυγχρονισμό παλαιών εγκαταστάσεων).

Πρέπει να γίνει σαφές ότι ακόμη και μεσούσης της κρίσης επενδύσεις γίνονται σε όλους τους τομείς και βέβαια και στη βιομηχανία, από υγιείς μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν αναστείλει τα επενδυτικά τους προγράμματα. Τα αντιμετωπίζουν όμως με μεγαλύτερη σύνεση, γνωρίζουν τα προβλήματα ρευστότητας τα οποία πιθανώς θα αντιμετωπίσουν και γενικά παίρνουν λιγότερο ρίσκο.

Προσωπικά περιμένω βέβαια ότι μία τέτοια θεώρηση μπορεί να αποβεί και εξυγιαντική.

Στην προαναφερόμενη κατηγορία μπορεί να συναντήσει κανείς μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια,πετρελαϊκές εταιρίες και άλλες.

Αντίθετα, δεν γίνονται βιομηχανικές επενδύσεις στον τομέα που υποστηρίζει τις κατασκευές, ενώ αρκετές από τις υφιστάμενες βιομηχανίες-βιοτεχνίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

2.          Κονδύλια ΣΔΙΤ -ΕΣΠΑ. Είναι οι λύσεις που αναζητά σήμερα ο χώρος των κατασκευαστικών και με ποιες προϋποθέσεις;

Τμήμα της λύσης μπορεί να είναι το ΕΣΠΑ διότι μέσω αυτού θα δημοπρατηθούν δεκάδες έργα, τα οποία έχει ανάγκη η μεγάλη πλειοψηφία των εργοληπτικών εταιριών και μέσω αυτής ένα μεγάλο τμήμα των συνδεδεμένων μαζί της επιχειρήσεων. Μην ξεχνάτε, ότι οι δημόσιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, στην κατηγορία θα έλεγα των μικρομεσαίων δημοσίων έργων έχουν συρρικνωθεί με άσχημα αποτελέσματα για τον κλάδο.

Τα ΣΔΙΤ οπωσδήποτε βοηθούν, διότι κινείται μέσω αυτών η συνδεδεμένη με την κατασκευή αγορά, αφορά όμως λίγες μεγάλες τεχνικές εταιρίες και όχι την πλειοψηφία των εργοληπτών.

3.          Κατά την άποψή σας ποιες κατασκευαστικές εταιρίες βρίσκονται στο «κόκκινο» όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και τι φταίει για αυτό;

Στο κόκκινο βρίσκονται οι εταιρίες εκείνες, οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (δάνεια, προμηθευτές, υπεργολάβοι κ.λπ.). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πιστοποιημένες απαιτήσεις από το δημόσιο που δεν εισπράττονται, αλλά και κάποιες άλλες οι οποίες προχώρησαν τα τελευταία χρόνια σε αλόγιστη επέκταση δραστηριοτήτων, χωρίς αντίστοιχα ίδια κεφάλαια και επαρκή οργανωτική υποδομή.