Στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου ΠιστοποιημένωνΕργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεσσαλονίκης, για το 2012, παραβρέθηκε ο υποψήφιοςβουλευτής της Ν.Δ. στην Α΄ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος. 

Οι εργολήπτες αναφέρθηκαν στα προβλήματα που προκύπτουν απότην εφαρμογή του νέου νόμου για τα δημόσια έργα και τα  οποία, όπως είπαν,επιβαρύνουν πρόσθετα τον ήδη δοκιμαζόμενο κλάδο, καθώς και στη συρρίκνωση τηςμεσαίας τάξης η οποία συντελείται τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά του ο κ.Σιμόπουλος εστίασε σε θέματα μικροοικονομίας όπως η κατάργηση ή αλλαγή τουτρόπου αυτοψίας, ενώ τάχθηκε υπέρ της στήριξης του ιδιωτικού τομέα και τουπρογράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά  ο κ. Σιμόπουλος: «Σημασίαστη μικροοικονομία σημαίνει μεταρρυθμίσεις, που ενισχύουν τηνανταγωνιστικότητα, επαναρυθμίζουν τις αγορές, στηρίζουν την πρωτοβουλία, τηνκαινοτομία, το επιχειρηματικό ρίσκο, προστατεύουν τη μικρή και μεσαίαεπιχείρηση και την εμπορική δραστηριότητα. Εξειδικεύοντας τα παραπάνω, ακόμηκαι σε συνθήκες υψηλού ελλείμματος μπορούμε να μειώσουμε τους συντελεστέςφορολόγησης  και σε συνθήκες μείωσης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείωνμπορούμε να μειώσουμε τις εργοδοτικές εισφορές, δίνοντας με αυτόν τον τρόποοξυγόνο κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, κυρίαρχη επιλογή πρέπεινα αποτελέσει και η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η οποία την τελευταία δεκαετίαέχει πιεσθεί σε μεγάλο βαθμό παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά τηςελληνικής οικονομίας».

<w_LsdException Locked=""false"" SemiHidden=""true"" UnhideWhenUsed=""true"" Name=""endn"