ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μια «μαγική εικόνα» παρουσίασε η κ. Κατερίνα Νοτοπούλου όταν επισκέφτηκε την Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος.
Εκεί είπε ότι στην συγκεκριμένη υπηρεσία έχει έρθει ένας μεγάλος αριθμός μηχανικών, στους οποίους η κυβέρνηση επαναχορήγησε το επίδομα 6 τοις χιλίοις και παράλληλα το Γραφείο του Πρωθυπουργού εργάστηκε σκληρά για την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη διεύθυνση.
Για την ιστορία από τον Οκτώβριο του 2017, που έγινε το οργανόγραμμα του Υπουργείου, και μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει τηλέφωνα και fax.
Επίσης για 21 υπαλλήλους της υπηρεσίας ενοικιάζονται 1.100 τμ με ενοίκιο 6000€! 
Και εις ανώτερα κα. Νοτοπούλου…