ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ

0

1. Πώς εκτιμάτε την εξέλιξη της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο;

 Η κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο εντοπίζεται κυρίως στον χώρο της κατοικίας, αλλά βέβαια και στον τομέα των μικρομεσαίων δημοσίων έργων, τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα τη μεγάλη πλειοψηφία των εργοληπτών. Ένας άλλος τομέας που παρουσιάζει σημαντική πτώση είναι αυτός των ιδιωτικών έργων,με έμφαση στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία αφορά την επέκταση των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης.

Από πρόσφατη έρευνα της εταιρίας INTERVIEW την οποία χρηματοδότησε η εταιρία μας προέκυψε σαφώς η έκταση της κρίσης, αν και αυτή δεν φαίνεται να είναι το ίδιο έντονη στο επάγγελμα των μηχανικών. Η κρίση αγγίζει κυρίως τα υπόλοιπα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την οικοδομή (συνεργεία, προμηθευτές κ.λπ.).

2.    Πιστεύετε ότι ένα πιθανό σχέδιο αντιμετώπισηςτης κρίσης θα πρέπει να έχει ελληνικά χαρακτηριστικά;

 Βεβαίως πρέπει να έχει ελληνικά χαρακτηριστικά. Η ελληνική οικονομία δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένη όπως πολλές ευρωπαϊκές και για αυτόν τον λόγο κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην ελληνική ιδιαιτερότητα. Έμφαση πρέπει να δοθεί σε μέτρα που αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα και τις βιομηχανίες που λειτουργούν χάριν σ’αυτόν, τον τουρισμό, τις βαλκανικές επενδύσεις, τη ναυτιλία κ.λπ.

Φυσικά πρώτο μέλημα του σχεδίου αυτού θα πρέπει να είναι η στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας,σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές, στις οποίες κυριαρχούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα προβλήματα είναι άλλης μορφής.

3.    Προσανατολίζεστε σε συγκεκριμένα μέτρα εξόδουαπό την κατάσταση;

 Μέτρα παίρνονται συνεχώς και παρά την γκρίνια που υπάρχει νομίζω κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Τέτοια είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΕ, τα μέτρα στήριξης του τουρισμού, ακόμη και το πολυσυζητημένο σχέδιο στήριξης της ρευστότητας των τραπεζών. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα υλοποιούνται ώστε να φτάσουν έγκαιρα στην πραγματική οικονομία.

Θα ήθελα επίσης να σταθώ στην ανάγκη στήριξης της ελληνικής παρουσίας στα Βαλκάνια με την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενός προγράμματος το οποίο θα προτείνει η Ελληνική Κυβέρνηση και θα αφορά βέβαια και άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.

Τελειώνοντας θα πρότεινα η κυβέρνηση στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας να διαθέσει κονδύλια για χρηματοδότηση διδακτορικών στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Μία τέτοια ενέργεια είναι επίσης αναπτυξιακή και μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα.

Συνέντευξη: Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ (26-02-2009)