«Η χώρα για να βγει από την κρίση χρειάζεται άμεσα ένα επεξεργασμένο εθνικόσχέδιο που να συνδυάζει δραστική δημοσιονομική εξυγίανση και αξιοποίηση τωνλιμναζουσών αναπτυξιακών δυνατοτήτων» τόνισε ο υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ.στην Α΄ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, στη διάρκεια ομιλίας του στην αίθουσατου ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα θέματα του κλάδου των μηχανικών. 

 

«Οικοδομώ σημαίνει εμπιστεύομαι και υπό αυτό το πρίσμα θεωρώότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια νέα αρχή. Με σύγχρονη αντίληψη, αξιοκρατία,διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες για όλους, ιδίως τώρα που η κοινωνία έχει ανάγκηαπό ανθρώπους των πράξεων, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καιρών, τολμάμεστα δύσκολα» σημείωσε μεταξύ άλλων, αισιοδοξώντας πως «υπάρχει φως στην άκρητου τούνελ». Αρκεί, όπως είπε, «να επανεκκινήσει η οικονομία και να αλλάξει ηπολιτική η οποία μας έχει εγκλωβίσει σε ύφεση, έλλειψη ανταγωνιστικότητας καιρευστότητας».

 

Αναφερόμενος στα προβλήματα του κλάδου των Μηχανικών, ο κ.Σιμόπουλος εστίασε στις πολιτικές «που διογκώνουν εσκεμμένα και άκρωςεπικίνδυνα την αντίληψη που ταυτίζει τον μελετητή με τον ασυνείδητο επιστήμονακαι τον εργολήπτη με τον αδίστακτο επιχειρηματία», ενώ σημείωσε ότι «οσυνδυασμός του κουρέματος των αποθεματικών και της τάσης φυγής από το ΤΣΜΕΔΕκαι το ΤΕΕ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη αποδόμηση του βιωσιμότερουκαι υγιέστερου ασφαλιστικού φορέα».

 

Τέλος, ο υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. στην Α΄ Θεσσαλονίκηςζήτησε από τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν  «στην προσπάθεια που θαμας ξαναδώσει τη χαμένη αισιοδοξία. Το στοίχημα είναι όλων μας, ελάτε να τοκερδίσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

»