ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Χαίρομαι που αρχίζει να υλοποιείται, έστω και με καθυστέρηση δύο χρόνων, ένα έργο σημαντικό για τη δυτική Θεσσαλονίκη, του οποίου τη μελέτη σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης ολοκληρώσαμε, το εντάξαμε στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το δημοπρατήσαμε.
 
Θα ανακουφίσει την κυκλοφορία στην περιοχή, ενώ θα εκμηδενίσει τα ατυχήματα. 
 
Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κο Λάζαρο Κυρίζογλου, που μνημόνευσε σήμερα και την δική μου προσφορά στο έργο.