Συναντήθηκα σήμερα με στελέχη της εταιρείας μου, κυρίως μηχανικούς, και τους εξήγησα το πως η ΝΔ θα στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα.