1)        Η ΝΔ, παρά τις δυσμενείς εκτιμήσεις,υπόσχεται ανάπτυξη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα;

«Η ανάπτυξηείναι ένα μωσαϊκό παρεμβάσεων οι οποίες μπορούν να κινηθούν σε  υψηλόεπίπεδο αλλά και σε χαμηλότερο. Ένα υψηλό επίπεδο θεωρείται  η ίδρυσηΓενικής Γραμματείας απεμπλοκής επενδύσεων, η επανασύσταση Υπουργείου ΕμπορικήςΝαυτιλίας και Τουρισμού, η ανακήρυξη της Α.ΟΖ., η εξόφληση υποχρεώσεων ύψους6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ του κράτους προς τους ιδιώτες, η αξιοποίηση τηςδημόσιας περιουσίας, η εκταμίευση κονδυλίων του ΕΣΠΑ ύψους 14,5 δισεκατομμυρίωνευρώ με έμφαση στην επιχειρηματικότητα νέων και αυτοαπασχολούμενων.  Σεένα χαμηλότερο μπορεί να είναι η κατάργηση ορισμένων αναχρονιστικών θεσμών όπωςη αυτοψία, η απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, η θέσπιση σταθερούδεκαετούς φορολογικού καθεστώτος επενδύσεων και ο συνδυασμός εξαγωγικών δράσεωνμε τουρισμό. 

  

2)         Πολύ εύκολα δεν τα παρουσιάζει ταπράγματα η ΝΔ;

 «Τοπρόγραμμα της Ν.Δ. είναι πραγματικά κοστολογημένο και αναφέρεται σεσυγκεκριμένους άξονες. Περιλαμβάνει ορισμένες δύσκολες πολιτικές πρωτοβουλίεςόπως η αποκρατικοποίηση του μεταφορικού έργου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς οισυγκοινωνίες στην Ελλάδα παράγουν ελλείμματα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώανάλογου βαθμού δυσκολίας θεωρείται και η πρόθεση της να  σπάσει τη ΔΕΗσε παραγωγικές μονάδες και να την αποκρατικοποιήσει με πολλαπλάσιες τιμές απότις σημερινές».

 

 3)         Κύριε Σιμόπουλε, η Θεσσαλονίκη βιώνειμε μικρότερη ένταση την κρίση σε σχέση με την Αθήνα;

 «Σύμφωνα μεστοιχεία του περασμένου Νοεμβρίου η ανεργία στη Θεσσαλονίκη κυμαίνεται στο 30%.Σήμερα η πόλη έχει ανάγκη μέτρων που είναι ικανά να αποκρούσουν τις συνέπειεςτης οικονομικής κρίσης. Τέτοια θεωρούνται η  χωροθέτηση των δράσεων της«Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης», η αύξηση της παραγωγικότητας του  Ο.Λ.Θ.η φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον άξονα τουΜετρό, η αξιοποίηση της Δ.Ε.Θ., των πανεπιστημίων και των τουριστικώνπλεονεκτημάτων που διαθέτει ο Νομός».

 

 

4) Οιάνθρωποι της αγοράς, τι ζητούν επιτακτικότερα;

 «Να απελευθερωθούνσημαντικές επιχειρηματικές δυνάμεις.  Αποτελεί πρώτιστη επιλογή ηυιοθέτηση πολιτικών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, θα επαναρυθμίζουντις αγορές, θα στηρίζουν την πρωτοβουλία, την καινοτομία, το επιχειρηματικόρίσκο και θα δημιουργούν ένα περιβάλλον ικανό να επιτρέψει να ανθίσει η μικρή,μεσαία και μεγάλη επιχείρηση. Παράλληλα, με ισοδύναμα μέτρα θα πάψει η περικοπήτων μισθών στο δημόσιο τομέα και των συντάξεων. Για παράδειγμα η μείωση στο 15%της φορολογίας νομικών προσώπων μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση τηςρευστότητας στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και με τη διευκόλυνση των δανειοληπτών,η μηνιαία δόση των οποίων προς τις τράπεζες δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% τουεισοδήματός τους».

 5)         Ακόμη και αν η ΝΔ διαθέτει, την 7ηΜαΐου, αυτοδυναμία, πιστεύετε ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της;

 «Ο στόχοςμιας ισχυρής και συμπαγούς κυβέρνησης δεν εκφράζει κομματική αλαζονεία αλλάεθνική αναγκαιότητα για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.Απαιτούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς, έργο που δεν μπορεί ναεπιτελέσει μια συγκυβέρνηση κομμάτων». 

 6)         Οι διαδοχικές εκλογές, ως ενδεχόμενο,σας φοβίζουν;

<span style=""font-size:12.0pt;font-family:"" times="""" new="""" roman"",""serif"";="""" mso-fareast-font-family:"""