Υπολειτουργεί η νέα πτέρυγα χειρουργείων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ