64 ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ (Στις 24-10-2023)

64 χρόνια κλεισμένα από σήμερα!
Δεν τα λες και λίγα!
Πάντα όμως με την ίδια όρεξη όπως και πριν 45 χρόνια. Πάντα στη Θεσσαλονίκη.
Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο