ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Στις 26-10-2023)

Γιορτάζει σήμερα η Θεσσαλονίκη τον Άγιο Δημήτριο και την Απελευθέρωση της. Έχουμε, όλοι οι θεσμικοί της εκπρόσωποι, την ευθύνη να την αναπτύξουμε οικονομικά και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών της. Η απόσταση μας από την Αθήνα μπορεί και πρέπει να μειωθεί.
Χρόνια Πολλά Θεσσαλονίκη