ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ! ( ΣΤΙΣ 28-10-2023)

Με τα μέσα, τον εξοπλισμό και με τα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων νοιώθουμε ασφαλείς.
Χρόνια Πολλά Ελλάδα.