ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ( ΣΤΙΣ 2-12-2023)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ.
Δήλωσή μου στην ERT3
Θεωρώ το πρώην κυβερνείο ως συμπλήρωμα του πρώην στρατοπέδου Κόδρα ή αν θέλετε το πρώην στρατόπεδο Κόδρα συμπλήρωμα του κυβερνείου. Η αξιοποίηση και των δύο θα πρέπει να είναι ενιαία. Θα πρέπει να παραμείνει στην πολιτεία το πρώην κυβερνείο και να παραμείνει ως ένα πολύ μεγάλο πάρκο το πρώην στρατόπεδο, χωρίς επιπλέον δόμηση. Η δόμηση, η οποία προτείνω να υπάρχει μέσα, πρέπει να είναι μόνο αυτή, η οποία θα αφορά την εξυπηρέτηση των υπαρχόντων κτιρίων.