ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΑΟΥΛΗ. (Στις 26-6-21)

Αναπαράσταση στο λιμάνι της Ύδρας της πυρπόλησης από τον Μιαούλη της τουρκικής ναυαρχίδας.
Διακόσια χρόνια πέρασαν από την επανάσταση του 1821. Η Ύδρα και η Θεσσαλονίκη έχουν ως κοινό σημείο τον ναύαρχο Κουντουριώτη.