ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΑΣ. (Στις 26-6-21)

Μία θαυμάσια ερημική μας παραλία είναι γεμάτη από πλαστικά, τα περισσότερα ξεβρασμένα από τη θάλασσα.
Πρέπει όλοι να γίνουμε «εθελοντές» για τη προστασία των θαλασσών μας από τα πλαστικά μιας χρήσης.
Δεν αρκεί μόνο ο καθαρισμός ,αλλά και ο μεγάλος περιορισμός της χρήσης τους. Το νομοθετικό πλαίσιο άρχισε ήδη να δημιουργείται.