ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. (Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, στις 21-1-2022)

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Συνάδελφοι,
Αν κάποιος πολίτης είχε κλειστεί στο σπίτι του πριν 2,5 χρόνια και η μόνη επαφή με τον έξω κόσμο ήταν οι ομιλίες του ειδικού αγορητή του Μέρα25 στη Βουλή, θα είχε την εντύπωση ότι έχει πέσει πυρηνική βόμβα σε όλη την Ελλάδα. Επί 2,5 χρόνια ακούμε για καταστροφές, για κλείσιμο σχολείων, για κλείσιμο νοσοκομείων, για καταστροφή του περιβάλλοντος. Μια καταστροφή που όχι μόνο δεν έρχεται αλλά αντίθετα αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και 2,5 χρόνια στην Ελλάδα είναι μια επενδυτική έκρηξη που θα κλείσει το επενδυτικό μας κενό. Βλέπουμε με σαφήνεια να γίνονται μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αλλάζουν όλη την κοινωνία. Μία τέτοια μεταρρύθμιση είναι και ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος έρχεται σε συνέχεια και άλλων παρεμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως είναι το Σχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, το νομοσχέδιο για τις μεγάλες επενδύσεις ή το ΕΣΠΑ το οποίο θα συζητηθεί τον Φεβρουάριο στη Βουλή. Έχουμε, λοιπόν, άλλο ένα μοχλό σε αυτό, το οποίο ονομάζουμε ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με λόγια. Απαιτεί  σχεδιασμό χωρίς μεγαλόπνοες δηλώσεις ή επενδυτικά συνέδρια. Ο σχεδιασμός μπορεί να αφορά αυτό που ακριβώς κάνει ο αναπτυξιακός νόμος. Έχει επενδυτικά καθεστώτα, συνδεόμενα με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ και τις μεγάλες επενδύσεις. Υπάρχει, λοιπόν, ένα συνεκτικό σχέδιο.
Θα ήθελα όμως να παροτρύνω τους υπουργούς να ξαναδούν δυο-τρία θεσμικά θέματα έως την Τετάρτη. Το πρώτο και το κύριο είναι η περιβόητη έκθεση για την εκτίμηση του κόστους και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου από τις τράπεζες. Όποιος γνωρίζει πως λειτουργούν οι τράπεζες, θα κατανοήσει ότι τίθεται ένα επιπλέον γραφειοκρατικό εμπόδιο, ένα εμπόδιο του οποίου κατανοώ ως ένα σημείο την αναγκαιότητα. Προσπαθεί ουσιαστικά ο νομοθέτης να μην επιχορηγεί, να μην κινητροδοτεί επενδυτικά σχέδια, τα οποία απαιτούν δανειοδότηση, χωρίς να έχουν ήδη λάβει προέγκριση. Αλλά αυτή η διαδικασία θα βάλει ένα μεγάλο φρένο στις επενδύσεις, κυρίως στις μικρότερες αλλά και τις μεγαλύτερες.
Επίσης, θα ήθελα να ξαναδούν οι υπουργοί τις επιχορηγήσεις με μετρητά στα ειδικά καθεστώτα. Εκεί κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν αγνοώ ότι ο προϋπολογισμός του 2022 δεν έχει την άνεση ούτε του 20 ούτε του 21. Περιοχές, όμως, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, παραμεθόριες περιοχές θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν όσο αφορά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Και τρίτον, ας ξαναδούμε και την επιχορήγηση των ξενοδοχείων των τριών αστέρων, για τα οποία κυρίως αρχίζουν να υπάρχουν νέα σχέδια, με έμφαση στην περιφέρεια.
Τέλος, κύριε πρόεδρε, θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι αυτό το οποίο συμβαίνει επενδυτικά στην Ελλάδα έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια και αυτό πιστώνεται στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γνωρίζω πολύ καλά, μέσα από τη δράση μου στον τομέα των επενδύσεων και των έργων, ότι ο τομείς αυτοί έχουν εκρηκτική άνοδο. Δεν μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να βρουν τεχνικό προσωπικό, ούτε συνεργεία και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται και στο συγκεκριμένο υπουργείο.»