ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. (Στο City Portal, στις 24-01-2022)

Από τον προηγούμενο Νοέμβριο έως τουλάχιστον το τέλος του τρέχοντος Ιανουαρίου, οι επιχειρήσεις της εστίασης, αλλά και της διασκέδασης έχουν υποστεί σημαντική μείωση τζίρου, λόγω των μέτρων covid-19. Η κυβέρνηση κατανοεί το πρόβλημα και ήδη ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων σε αυτές.
Ειδικά η δυνατότητα των αναστολών εργασίας για το 100% των εργαζομένων στα νυκτερινά κέντρα και στα συναφή με μουσική επαγγέλματα κρίνεται σημαντική.
Το ίδιο συμβαίνει και με τη δυνατότητα για αναστολή του 25% των εργαζομένων στην εστίαση, όπου εκεί λόγω της παύσης λειτουργίας στις 12 το βράδυ, αλλά και γενικά της έξαρσης της μετάλλαξης Ο, παρατηρούνται προβλήματα.
Να σημειώσω ότι οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα αμείβονται με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές.
Η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας και όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν είναι έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης.
Μια ακόμη απόδειξη των παραπάνω αποτελεί και η γενναία επιδότηση Ιανουαρίου της αύξησης  του ενεργειακού κόστους για όλες τις επιχειρήσεις.