Απόδοση κινήτρων σε εκπαιδευτικούς για περιοχές Ρομά

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς: Την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Στις περιοχές στις οποίες διαβιούν πληθυσμοί Ρομά παρατηρείται, λόγω ευαλωτότητας, μεγάλη σχολική διαρροή. Έχει αποδειχθεί παράλληλα (πχ Φάρος του Κόσμου) ότι όταν δημιουργείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον υπάρχουν μαθητές Ρομά που αποφοιτούν από το λύκειο και συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται λόγω ευαλωτότητας και συνθηκών διαβίωσης, να δημιουργήσει πλαίσιο κινήτρων-αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε περιοχές στις οποίες διαβιούν πληθυσμοί Ρομά.
Αρχείο Ερώτησης:

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης: