ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Στήριξα την Προσπάθεια Αποτροπής Κλεισίματος του Τμήματος Μηχανικών στη Σίνδο.
Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση.
Ενεργά Παρών Με Αποδείξεις.
#ενεργάπαρώνμεαποδείξεις