ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Στήριξα τις Νομιμοποιήσεις Κατοικιών στα Μετέωρα.
Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση.
Ενεργά Παρών Με Αποδείξεις.
#ενεργάπαρώνμεαποδείξεις