ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. (Στις 17-03-2023)

Επισυνάπτεται νομοθετική ρύθμιση με τίτλο «Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 35 ν. 4578/2018» σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε.