ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ. (Στις 16-03-2023)

Νομοθετική ρύθμιση με τίτλο «Μισθολογικές ρυθμίσεις ΕΜΘ και ΟΒΑ – Τροποποίηση άρθρων 124, 125, 126, 127 ν. 4472/2017» σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε.