Ας δούμε σαν αναπτυξιακό εργαλείο τη δικαιοσύνη

Ίσως αναρωτιέστε τι θέλει ένας μηχανικός στο παζάρι; Και όμως θέλει. Γιατί το επάγγελμα του μηχανικού είναι συνυφασμένο με την ανάπτυξη. Και για μένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ένα αναπτυξιακό Υπουργείο.
Ας δούμε σαν αναπτυξιακό εργαλείο τη δικαιοσύνη. Ας βρούμε τρόπους να την αποδεσμεύσουμε από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, οι οποίες δεν χρειάζονται και δημιουργούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη.
(Ομιλία μου στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης)