Με τις μεταρρυθμίσεις στον τουρισμό θέλουμε να φέρουμε συνάλλαγμα στη χώρα σε μια δύσκολη εποχή.

Με τις μεταρρυθμίσεις στον τουρισμό θέλουμε να φέρουμε συνάλλαγμα στη χώρα σε μια δύσκολη εποχή.Υπάρχουν πολλά πεδία αναξιοποίητα όπως είναι ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός και ο ιατρικός. Το υπουργείο ορισμένες φορές λειτουργεί αρτηριοσκληρωτικά. Όταν απαιτείται ορισμένες λειτουργίες να δίνονται outsourcing.
Ομιλία μου στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το Ν/Σ του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη»