ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
          Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μενδώνη (Λίνα) Στυλιανή
Θέμα: «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού πολιτιστικών φορέων». 
Με την υπουργική απόφαση, με τίτλο «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η αποζημίωση ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, αποφασίστηκε να δοθεί και σε πολιτιστικούς συλλόγους.
Ορισμένοι σύλλογοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, έσπευσαν να εγγραφούν με σκοπό να υποβάλλουν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα, χωρίς να γνωρίζουν ότι η ενίσχυση αφορά μόνο όσους είχαν εγγραφεί πριν την 1η Απριλίου 2021.
Ερωτώνται ο κ. Υπουργός και η κα. Υπουργός:
Σε τι ενέργειες σκοπεύουν να προβούν ώστε να ενσωματωθούν στην υπαγωγή και όσοι σύλλογοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο πολιτιστικών φορέων μετά την 1η Απριλίου 2021 και έως μια καταληκτική ημερομηνία. 
Ο Ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος