ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Μακεδονία μου ανέφερε πρόσφατα ότι ξεκινάει την διαδικασία αδειοδότησης για κατασκευή μαρίνας στο...

Read More