Καταλογιστικές πράξεις Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για αχρεωστήτως καταβληθέντα σε απόστρατους αστυνομικούς

ΕΡΩΤΗΜΑ
Προς:
Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση,
Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Το έτος 2013 κοινοποιήθηκαν καταλογιστικές πράξεις από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε απόστρατους αστυνομικούς με το βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού. Οι πράξεις αυτές εκδόθηκαν, κατόπιν ελέγχου των φακέλων των συνταξιούχων στρατιωτικών από τη Διεύθυνση Συντάξεων που έκρινε ότι σε περιπτώσεις απόστρατων Υποστράτηγων της ΕΛ.ΑΣ. είχε δοθεί μισθολογική προαγωγή μεγαλύτερη της δικαιούμενης. Αυτή η μισθολογική προαγωγή δόθηκε αρχικά λόγω εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000 που αφορούν όσους αποστρατεύτηκαν «αυτεπάγγελτα ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους». Στη συνέχεια, με τροποποιητικές πράξεις τους αφαιρέθηκε ένας συνταξιοδοτικός βαθμός και απαιτήθηκε η επιστροφή των χρηματικών διαφορών από το βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού σε αυτόν του Αντιστράτηγου, από 01-10-2005 μέχρι 30-06-2013.
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
Σε τι ενέργειες σκοπεύουν να προβούν ώστε να τακτοποιηθούν τα ανωτέρω αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που καταλογίσθηκαν στους συνταξιούχους οι οποίοι τα ελάμβαναν καλόπιστα και χωρίς δική τους υπαιτιότητα;
Αρχείο Ερώτησης;

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης;