ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι»….(12-05-2015)

Η χθεσινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) για «την εικόνα διάλυσης που εμφανίζουν τα δημόσια έργα σε ολόκληρη...

Read More