ΒΟΥΛΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. (Στην ολομέλεια της Βουλής, στις 26-04-2024)

ΒΟΥΛΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. (Στην ολομέλεια της Βουλής, στις 26-04-2024)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσω κυρίως για τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων της Θεσσαλίας. Αν...

Read More