ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. (Στις 17-03-2023)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. (Στις 17-03-2023)

Επισυνάπτεται νομοθετική ρύθμιση με τίτλο «Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 35 ν. 4578/2018» σε...

Read More
ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ( Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Στις 15-3-2023)

ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ( Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Στις 15-3-2023)

Φαρισαϊσμός λέγεται η υποκριτική συμπεριφορά για να προστατεύσεις έναν θεσμό τον οποίο ουσιαστικά με τη συμπεριφορά σου υποσκάπτεις. Στρουθοκαμηλισμός είναι...

Read More
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Τ.Α.Π. (Στις 07-03-2023)

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Τ.Α.Π. (Στις 07-03-2023)

Υπουργική τροπολογία του υπουργείου δικαιοσύνης με τίτλο: «Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης,...

Read More
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. (Στις 28-02-2023)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. (Στις 28-02-2023)

Με υπουργική τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας στους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους, διάρκειας...

Read More
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. (Στις 24-02-2023)

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. (Στις 24-02-2023)

Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία πλατφόρμας στην...

Read More
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ.

Με υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών επεκτείνεται η παροχή εγγύησης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τραπεζικά ιδρύματα...

Read More