ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. (Στις 11-04-2023)

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. (Στις 11-04-2023)

Άρθρο 5 Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης τριτέκνων ή πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων —Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11Α ν. 4440/2016 Στο...

Read More
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. (Στις 22-03-2023)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. (Στις 22-03-2023)

Άρθρο 2 Διαχείριση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας Παρέχεται άπαξ ανά σκάφος κατόπιν υποβολής αιτήματος, η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας ή και...

Read More
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ. (Στις 21-03-2023)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ. (Στις 21-03-2023)

Νομοθετικές ρυθμίσεις με τίτλους «Διαδικασίες διαχείρισης – τακτοποίησης των ομογενών από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (άδεια διαμονής...

Read More
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. (Στις 17-03-2023)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. (Στις 17-03-2023)

Επισυνάπτεται νομοθετική ρύθμιση με τίτλο «Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 35 ν. 4578/2018» σε...

Read More
ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ( Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Στις 15-3-2023)

ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ( Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Στις 15-3-2023)

Φαρισαϊσμός λέγεται η υποκριτική συμπεριφορά για να προστατεύσεις έναν θεσμό τον οποίο ουσιαστικά με τη συμπεριφορά σου υποσκάπτεις. Στρουθοκαμηλισμός είναι...

Read More