ΑΥΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΑΔΙΚΗΣ ΒΙΑΣ (Στην Εγνατία Τηλεόραση, στις 21-2-2022)

ΑΥΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΑΔΙΚΗΣ ΒΙΑΣ (Στην Εγνατία Τηλεόραση, στις 21-2-2022)

-Η πανδημία μεγένθυνε τα προϋπάρχοντα προβλήματα των επιχειρήσεων ,έχουμε όμως κατακόρυφη μείωση της ανεργίας . -Ζήτησα την προσωρινή αναστολή των...

Read More