ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ TV, ΣΤΙΣ 23-10-2022)

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ TV, ΣΤΙΣ 23-10-2022)

– Πιστεύω ότι με το νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα το οποίο ψηφίσαμε και ήμουν εισηγητής μπορούν να γίνουν σημαντικά...

Read More