ΔΕΘ-ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ. (Στις 15-11-2023)

Θεσσαλονίκη, 15-11-2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΘ-ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ
Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, συναντήθηκε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος με σκοπό να πληροφορηθεί την πορεία των δράσεων της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και να καταθέσει τις δικές του απόψεις. Η συζήτηση περιλάμβανε συγκεκριμένα:
-Τη ΔΕΘ, για την οποία ο βουλευτής έκανε σαφή τη θέση του για την ανάγκη ο εκθεσιακός της βραχίονας να παραμείνει μετά την ανάπλαση στον έλεγχο του δημοσίου, με παράλληλη συμμετοχή στο μετοχικό του κεφαλαίου ενός επενδυτή εξειδικευμένου στις εκθέσεις.
-Το Κυβερνείο (Παλατάκι), για το οποίο ο βουλευτής πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει στην ιδιοκτησία ενός δημόσιου φορέα και να αξιοποιηθεί ως κέντρο πολιτισμού εθνικής εμβέλειας, παράλληλα με ορισμένες σύνοδες επικουρικές χρήσεις.
-Το Στρατόπεδο Γκόνου, για το οποίο η έως σήμερα πορεία των μελετών για τη μετατροπή του σε κέντρο συνδυασμένων μεταφορών κρίνεται ικανοποιητική, ενώ προβλέπεται ο σχετικός διαγωνισμός παραχώρησης του να γίνει εντός του 2024.
-Την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και την ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία διοίκησης και Σωματείου Εμπόρων.