ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στις 16-11-2023)

Οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να διαμορφώνονται και από διάφορες επιμέρους παρεμβάσεις, οι οποίες σαν σταυροβελονιά διαμορφώνουν έναν μεγάλο καμβά.
Δεν χρειάζεται δηλαδή πάντα για να προχωρήσεις μεταρρυθμιστικά, να στηρίζεσαι σε μεγαλόπνοα σχέδια. Ένα ερανιστικό νομοσχέδιο ενός υπουργείου μπορεί να είναι εξαιρετικό.
Μία, λοιπόν, σημαντική μεταρρύθμιση είναι στο σύνολό του και το παρόν νομοσχέδιο, γιατί λύνει προβλήματα αναπτυξιακά, με λύσεις που θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία.
Αφορά θέματα χωροταξικά και πολεοδομικά, ενεργειακά, λειτουργίας κέντρων δεδομένων, στάθμευσης και περιβαλλοντικά.
Παράλληλα, υπεισέρχονται και άρθρα διοικητικού περιεχομένου με σκοπό να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και γρήγορες οι λύσεις και στα προαναφερθέντα ζητήματα.
Δεν χρειάζεται, νομίζω, να αναφερθώ στην ανάγκη επικαιροποίησης του πλαισίου λειτουργίας των κέντρων δεδομένων και των μεταβατικών διατάξεων για να προσαρμοστούν στο νέο αυτό πλαίσιο τα υπάρχοντα κέντρα.
Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια δημιουργεί τις υποδομές ώστε να δεχθεί παίκτες της πληροφορικής με απτά αποτελέσματα.
Μεγάλη αναπτυξιακή παρέμβαση αποτελεί λοιπόν το σύνολο των άρθρων για το ζήτημα αυτό, ειδικά όσον αφορά στους όρους δόμησης.
Αλλά και η συνολική παρέμβαση για τη διαχείριση και αξιοποίηση λιμένων λύνουν συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών. Με προεδρικά διατάγματα για τις ουσιώδεις παρεμβάσεις και με υπουργικές αποφάσεις για τις μη ουσιώδεις μπορούν να προχωρήσουν οι επενδύσεις στα μεγάλα μας λιμάνια, λύνοντας θέματα που αφορούν αρμοδιότητες της ΕΣΑΛ η τις αλληλοεπικαλύψεις με τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως.
Τα λιμάνια μας είναι πηγή πλούτου για τη χώρα μας, ειδικά για τις πόλεις στις οποίες λειτουργούν και η δυνατότητα χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις να εγκρίνονται τα αναπτυξιακά τους προγράμματα και οι μελέτες διαχείρισης είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Φυσικά, ρυθμίσεις με τις οποίες η πολιτεία ουσιαστικά δίνει λύσεις σε αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις οργάνωσης είναι καλοδεχούμενες. Γι’ αυτό θωρώ σημαντική τη ρύθμιση ώστε οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν νόμιμα όταν στις περιοχές εγκατάστασής τους δεν υπήρχαν καθορισμένες χρήσεις γης να μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ανεξάρτητα αν ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου απαγορεύει πλέον τις συγκεκριμένες χρήσεις.
Στην ίδια κατηγορία εμπίπτει και η αποπεράτωση νομίμως υφισταμένων κτισμάτων έως την εναρμόνιση του υποκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού με το οικείο ΓΠΣ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πολλά οικοδομικά έργα είναι σήμερα σταματημένα λόγω διακοπής των σχέσεων εργοδότη και επιβλέποντος μηχανικού.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα και η διαδικασία ώστε αν επέλθει διακοπή αυτής της σχέσης ο εργοδότης να ζητήσει την αλλαγή επιβλέποντος.
Καθίσταται, δηλαδή, όμηρος, πρόβλημα που λύνουμε με συγκεκριμένο τρόπο.
Ώθηση στις μεταβιβάσεις θα δώσει επίσης η διαδικασία ανασύστασης του φακέλου οικοδομικής άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτότητας, όταν έχει βεβαιωθεί η απώλεια του φακέλου από την αρμόδια ΥΔΟΜ.
Δίκαια απέναντι στους πολίτες είναι και η ρύθμιση που διατηρεί την αρτιότητα οικοπέδων σε περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ενώ βελτιώνεται η διαδικασία σημειακής τροποποίησης των ΓΠΣ και των ΣΧΟΟΑΠ όπως και η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στάθμευσης.
Φυσικά για την αποφυγή μεγάλων γραφειοκρατικών προβλημάτων σωστή είναι η παράταση των προθεσμιών έγκρισης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των ΣΧΟΟΑΠ που βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης όπως και ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων που απαιτούνται για τη συνέχιση των εκκρεμουσών διαδικασιών πολεοδόμησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Με το παρόν νομοσχέδιο προσαρμόζεται ακόμη η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, με δυνατότητα αναθεώρησης κάθε 5 χρόνια, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κλιματικής κρίσης, καθώς και στις πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Ταυτόχρονα, ενισχύεται η προσπάθεια της χώρας για αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας με διατάξεις που αφορούν στην χωροθέτηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε όρια λατομικών περιοχών, αλλά και την απόσταση συστημάτων συσσωρευτών συνδεόμενων με φωτοβολταϊκούς σταθμούς όπως και τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Τα ίδια ισχύουν με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς στις απολήξεις κλιμακοστασίων. Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι επιβάλλει το Ν/Σ σε ορισμένα φωτοβολταϊκά πάρκα να γίνεται εκτεταμένη περιφερειακή φύτευση.
Η δημιουργία επίσης του συμβουλίου ενεργειακά ουδέτερων πόλεων δείχνουν τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην ανάγκη να προσαρμοστούμε στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα.
Δε θεωρώ καθόλου ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα όπως είναι:
-Η εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
-Οι ρυθμίσεις προσωπικού για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών,
-Η βελτίωση της λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
-Η βελτίωση λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Λειτουργίας Συμβουλίων
-Η θέσπιση Συμβουλίου Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων.
Όλες αυτές οι παρεμβάσεις βελτιώνουν την ταχύτητα έκδοσης αποφάσεων για μεγάλες ή μικρές επενδύσεις.
Στην κατηγορία της λύσης προβλημάτων ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση ακινήτων ανήκουν και οι ρυθμίσεις για την περιοχή «Μεσαία Γέφυρα» στη Μάνδρα, τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, το πάρκο Ναυτικής Παράδοσης, το Σπίτι του Στίβου και το σπίτι του Βόλεϊ, το Ελληνικό, όπως και τα αδόμητα οικόπεδα του ιστορικού κέντρου. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί η ρύθμιση για τα Σμυριδορυχεία Νάξου.
Έρχομαι τώρα στις ρυθμίσεις για το Πράσινο Ταμείο που διευκολύνει τη λειτουργία του, αλλά του δίνει και τη δυνατότητα να αναθέτει έργα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε δημόσιους φορείς που έχουν τα εχέγγυα να τα εκτελέσουν πολύ γρήγορα. Τέτοιος φορέας είναι το ΤΑΙΠΕΔ και τα έργα δασοπροστασίας. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η πληρωμή δασικών συνεταιρισμών από το Πράσινο Ταμείο, όπως και οι ρυθμίσεις βελτίωσης της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.
Μικρή με μια πρώτη ματιά φαίνεται η ρύθμιση για τα κλαδέματα από τον ΔΕΔΔΗΕ δέντρων, αλλά σημαντική ως προς την ουσία. Για να προχωρήσει λοιπόν σε αυτές τις ενέργειες ακόμη και μέσα σε πάρκα και άλση δεν χρειάζεται να αναμένει επί μακρόν τις σχετικές άδειες από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως και η υποβοήθηση της δασοπυρόσβεσης από σταθμούς ΑΠΕ είναι άλλη μια προσπάθεια να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση.
Συνεχίζοντας έρχομαι τώρα στο πλαίσιο που δημιουργείται πλέον για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό δήμων και περιφερειών και στη βελτίωση του πλαισίου για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια με την συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Παράλληλα, θεσπίζεται ετήσιος στόχος μείωσης των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων του δημόσιου τομέα και καθορίζεται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των σχετικών δράσεων.
Επίσης διευκολύνεται η επιδότηση 9.000 περίπου ωφελούμενων από προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών, φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, από τον ΔΕΔΔΗΕ, ως Φορέα Διαχείρισης των προγραμμάτων.
Τέλος, δίνεται παράταση δώδεκα μηνών στις προθεσμίες υποβολής αίτησης για σύναψη σύμβασης σύνδεσης στον αρμόδιο διαχειριστή στους σταθμούς ΑΠΕ, των οποίων η αδειοδότηση και κατασκευή των έργων σύνδεσης τους με το δίκτυο είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα.
Σε μία ξεχωριστή κατηγορία ανήκουν οι ρυθμίσεις για τις ΒΙΟΠΑ υπό εξυγίανση. Έτσι για πρώτη φορά προβλέπεται υποχρέωση καταβολής πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς ως αντιστάθμισμα για την χορήγηση παρεκκλίσεων σε κτίρια της εφοδιαστικής, βιομηχανίας/βιοτεχνίας και αποθήκευσης που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων Πολεοδομικών Μελετών Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) και ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ υπό εξυγίανση και διευκρινίζονται θέματα για τις παραπάνω περιοχές όσον αφορά στην εισφορά σε γήπεδο και χρήμα.
Προφανώς, καταργείται και η υποχρέωση εγκατάστασης σε οικοδομές δικτύου αερίου καυσίμων.
Κυρίες και Κύριοι,
Ξανά τονίζω ότι είναι ένα πολύ αναπτυξιακό νομοσχέδιο άσχετα αν είναι ερανιστικό.
Σε κάθε ένα άρθρο του κρύβονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν μικρούς ή μεγάλους επενδυτές, ακόμη και απλούς πολίτες να προχωρήσουν αυτές τις επενδύσεις.
Για αυτό σας καλώ να το ψηφίσετε. Ευχαριστώ πολύ.