ΔΗΛΩΣΗ: «ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ FLY OVER». (Δελτίο Τύπου)

Θεσσαλονίκη, 13-02-2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ FLY OVER.
Υπάρχει πλέον ανάγκη ανάληψης της λειτουργίας της Περιφερειακής καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του Fly Over, από την εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ, υπό την εποπτεία του υφυπουργείου υποδομών.
Επισημαίνω τις δυνατότητες της εταιρείας, όχι μόνο σε θέματα κατασκευαστικά, αλλά και κυκλοφοριακά, ενώ η εγγύτητα των έμπειρων στελεχών της με το έργο είναι εκ των ων ουκ άνευ πλεονέκτημα.
Οποιοδήποτε άλλο συντονιστικό όργανο, ακόμη και διυπουργικό, πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατασκευής και του κυκλοφοριακού στη πόλη και να δίνει λύσεις όταν χρειάζεται.