ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ DEMO ABEE (ΣΤΙΣ 18-7-2022)

Προσκεκλημένος της φαρμακοβιομηχανίας DEMO ΑΒΕΕ παραυρέθηκα στη τελετή εγκαινίων της νέας σύγχρονη μονάδα εργαστηρίων της στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία με συνεχείς επενδύσεις έχει όλες τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει πανευρωπαϊκά τις επόμενες δεκαετίες δημιουργώντας χιλιάδες «καλές» θέσεις εργασίας.Ταυτόχρονα η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σταδιακά και στο τομέα αυτό τεχνολογικό hub.