ΕΚΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Υπουργική τροπολογία με θέμα «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής», σύμφωνα με την οποία χορηγείται στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του υπουργείου προστασίας του πολίτη και του λιμενικού σώματος-ελληνικής ακτοφυλακής, έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, ύψους εξακοσίων (600,00) ευρώ.