ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ( ΣΤΙΣ 6-12-2022)

Κατά την επίσκεψη μου στον πυροσβεστικό σταθμό στο λιμάνι ενημερώθηκα για τον τρόπο λειτουργίας του και για τα θέματα που απασχολούν το στελεχιακό δυναμικό του.