ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΗΣ ΚΑΣΤΩΡΗ ( ΣΤΙΣ 22-3-2023)

Στην αίθουσα Blé Vin συνδύασα την περιήγηση στην έκθεση ζωγραφικής της φίλης Κάλλη Καστόρη και συζήτηση με φίλους.