ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΜΕΑ

Ίσες ευκαιρίες στα Ατομα με Αναπηρία.
Στήριξα και στηρίζω τη προσπάθεια των συλλόγων τους. Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση.
Ενεργά Παρών Με Αποδείξεις.
#ενεργάπαρώνμεαποδείξεις