Ενέργειες σχετικά με τη στοά του Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή
Θέμα:«Ενέργειες σχετικά με τη στοά του Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη»
Η στοά του Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης.
Σημαντικό της τμήμα ανήκει στην κρατική εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», η οποία
εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Την τριετία 2012-2014 η εταιρεία
προχώρησε με δικές της δαπάνες στην ανασύσταση του φακέλου του οικοδομήματος στην
πολεοδομία, ενώ προέβη και σε ορισμένες εργασίες βασικής συντήρησης. Σήμερα το συγκρότημα,
ιδιοκτησίας της ΚΤΥΠ, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και αναξιοποίητο.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Τι ενέργειες σκοπεύει να κάνει ώστε το οικοδόμημα είτε να αξιοποιηθεί με κάποιας μορφής
ΣΔΙΤ είτε να παραχωρηθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης είτε σε έναν δημόσιο οργανισμό όπως
είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος;

Αρχείο Ερώτησης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχείο Απάντησης