ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
 
Στη σημερινή συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή, συζητήθηκαν και δύο ερωτήσεις του  βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου.
Στην πρώτη ρωτήθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Οικονόμου σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να εξασφαλιστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο η οικονομική στήριξη του συνόλου των επαγγελματιών της αλιείας, μέσω του νέου κύκλου ενίσχυσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 –2020.
Στη δεύτερη ρωτήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης  σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί ώστε να καταβληθούν τα νυχτερινά και εξαιρέσιμα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους των καταστημάτων κράτησης.
Οι απαντήσεις και των δύο υπουργών ήταν θετικές. Με την πρώτη, ενισχύεται ο κλάδος της παράκτιας αλιείας, με βάση το ημερολόγιο γέφυρας και όχι το VMS, ενώ με τη δεύτερη αίρεται μια αδικία ορισμένων χρόνων.