Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης με θέμα: «Καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό καταστημάτων κράτησης» (17-5-21)

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης με θέμα: «Καταβολή δεδουλευμένων στο προσωπικό καταστημάτων κράτησης» προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.