ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». (Ερώτηση προς την υπουργό, κ. Σοφία Ζαχαράκη)

Αρ. ΠΡωτ/λου: 780/19-09-2023
Αθήνα,  18 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς: Την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Ζαχαράκη 
Θέμα: «Επέκταση προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία»
Με τον Ν. 4837/2021 θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο προς το παρόν εφαρμόζεται πιλοτικά, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Το πρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν χάνει εξ αυτού του λόγου καμία παροχή από αυτές που λαμβάνει ή δικαιούται λόγω της αναπηρίας του.
Δυστυχώς, το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει ως ωφελούμενους παιδιά ηλικίας 0-16 ετών που πάσχουν από σοβαρές αναπηρίες και ασθένειες (έχουν τραχειοστομία, γαστροστομία κ.λπ.), με συνέπεια οι γονείς τους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους ώστε να τα φροντίζουν. Το πρόβλημα καθίσταται οξύτερο στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις οποίες ο γονιός αφήνει τη δουλειά του για να φροντίσει το άρρωστο τέκνο και έτσι μένει χωρίς ασφάλιση, ένσημα και με μόνο εισόδημα το αναπηρικό επίδομα, το οποίο, όμως, ξεκινά να αποδίδεται μετά το δεύτερο χρόνο ζωής του παιδιού. Παράλληλα, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, έχει να αντιμετωπίσει και την ψυχολογική επιβάρυνση λόγω του περιορισμού του εντός του σπιτιού. Αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ανάπηρου παιδιού, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια.
Η παραπάνω περιγραφείσα κατάσταση θα μπορούσε να εξομαλυνθεί με την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» και σε παιδιά ηλικίας 0-16 ετών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες και με την αναγνώριση ως προσωπικού βοηθού ενός εκ των δύο γονέων. Έτσι, αφενός ο γονέας θα είναι δίπλα στο παιδί για να το φροντίζει, καθώς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες του, και αφετέρου λύνεται αυτόματα το θέμα της ασφάλισής του.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 
Αν προτίθεται να προβεί σε ενέργειες ώστε να επεκταθεί το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρίες» και σε παιδιά ηλικίας 0-16 που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες με προσωπικό βοηθό έναν από τους γονείς τους. 
Ο Ερωτών Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Στράτος Σιμόπουλος