ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Τα πρατήρια καυσίμων μπορούν να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» και να λάβουν επιδότηση για την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με πρόσφατη ΚΥΑ απλοποιηθήκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και γίνεται ευκολότερη η διαδικασία υποβολής αίτησης. Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 31/5/2024.