ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΈΝΝΟΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ.

Έχω καταθέσει στη Βουλή, στα επιμελητήρια, στο υπουργείο Οικονομικών και επανάφερα στο 15ο συνέδριο της ΝΔ την πρότασή μου για τη θέσπιση της έννοιας του ευάλωτου επιχειρηματία.
Η πρόταση συνοπτικά περιλαμβάνει την ένταξη σε μία ομάδα όσων επαγγελματιών-επιχειρήσεων έχουν ρυθμισμένες τις οφειλές τους προς το δημόσιο, δεν έχουν οφειλές προς το προσωπικό, έχουν κόκκινα δάνεια, αλλά είναι βιώσιμες με βάση οικονομικούς δείκτες που θα καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών.
Η πρόταση αφορά δάνεια ήδη κόκκινα και περιλαμβάνει επαγγελματίες με τζίρο έως ένα συγκεκριμένο ύψος.
Με τον τρόπο αυτό, όπως γίνεται πλέον με τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι εταιρείες διαχείρισης θα είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται τις ρυθμίσεις, τις οποίες αυτόματα υπολογίζει ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού μηχανισμού και όχι να τις απορρίπτουν όπως κατά κανόνα γίνεται σήμερα.
Θα μπορούσε, μάλιστα, να θεσπιστεί στο πλαίσιο του συνηγόρου του πολίτη και ένας αντίστοιχος θεσμός, αυτός του συνηγόρου του επιχειρηματία.
Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να εισαχθεί και η έννοια του ευάλωτου επιχειρηματία, η οποία θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που δεν θα προσκρούει σε ενωσιακές επιταγές και θα διαφοροποιείται από όσους εμπίπτουν στο πτωχευτικό δίκαιο. Σχετική πρόταση επεξεργάζονται τα επιμελητήρια.
Ήδη επίκειται αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό που θα αφορά τα νομικά πρόσωπα τουλάχιστον για τα χρέη προς το δημόσιο.