Επίσκεψη στο Βογατσικό Καστοριάς. (Στις 18-8-2021)

Στο Βογατσικό Καστοριάς με τον συνάδελφο τοπικό βουλευτή Ζήση Τζηκαλάγια, τον φίλο Νίκο Βαδραχάνη και τον πρόεδρο των Βογατσιωτών Θεσσαλονίκης Χρήστο Βαϊνά. Ιστορική η περιοχή, γενέτειρα σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο Ίων Δραγούμης.