ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. (Στις 30-9-2021)

-Η μεταφορά της Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης συμβόλισε την ανάγκη σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή.
-Περιθώρια βελτίωσης του «Elevate Greece» υπάρχουν. Η κυβέρνηση προχωρά με γρήγορα βήματα στη δημιουργία του πάρκου καινοτομίας THESS IΝTEC στη Θεσσαλονίκη και του αντίστοιχου στις εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ στην Αττική.
-Πρέπει να εξευρεθεί πλαίσιο ελέγχου και προώθησης της χρηματοδότησης των καινοτόμων ιδεών που προέρχονται από ιδιώτες. Απαιτείται δηλαδή η δημιουργία μίας κρατικής δομής που θα αξιολογεί τις προτάσεις των ιδιωτών.
Η παρέμβαση μου στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας