Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων

Υπεγράφη κοινή Υπουργική απόφαση για επιχορήγηση με 1.000 έως 4.000 ευρώ όσων πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Πολιτισμού με βάση το απασχολούμενο προσωπικό.
Ευχαριστώ όσους βουλευτές συνέβαλλαν να υιοθετηθεί η απόφαση και ιδιαίτερα τον κ. Φώντα Μπαλιαράκο από την Κατερίνη.